Björkils skola läsåret 1946-47
Ett fotografi taget vid det som idag är sockenstugan. I bakgrunden ses vägen norrut mot Lidsbron. Till vänster utanför bild
ligger "kaféet" som drevs av Karl-Ors och Emma.

Främre raden från vänster: Ilkka Grundstedt, Lars-Erik Henriksson, Lena Bergman, Rittva Eriksson och Göran Harwing.
Bakre raden från vänster: Bror Jansson (något tveksam), Ulf Köhler, Hans Bergman, Sten Persson, Svante Reiner, och Lars Karlsson.
Lärarinna: Nanna Wilhelmsson.

Tack till Göran Harwing som lånat ut fotografiet.