1963 - 64 byggdes det nya vägar genom Storfors. I samband med det uppfördes broarna över
järnvägen och älven. Här några bilder från dessa arbeten. Fotografen är okänd.

 

 

 

 


En bild från brobyggets topp. I bakgrunden ser vi ett par byggnader som fick stryka på foten för
den nya vägen. Huset bakom byggnadsställningar och armering kallades för, "Lump-Lenas".

 


Lump-Lenas


Lump-Lenas

 


Här två bilder från "Karlskogavägen". Det är mossen mellan vägkorset och Rönningen som grävs ur.

 

Tillbaka till Storforssidan. Klicka här!