Mellanelfven Storfors

På nedanstående karta har jag märkt ut fotografens vinkel och position på kartan. Gården som vi ser i bilden
är med största sannolikhet Pjunkåsen. Se även foto längst ner på sidan där Pjunkåsen är inringad.

Kartan är från 1918