Några bilder av timmerrännan i dalen på 60-talet och samma platser idag. Den nedersta bilden
har jag inte tagit något "nu-foto" av än. Om ni undrar vad det är för parvel som vilar sig i rännan på nedersta
bilden, så är det undertecknad.

Tillbaka till Sunnemosidan