Vad är en Sunnemoing?

Tja, det är bara att konstatera att vi är en spridd blandning på både ort och ställe och runt om i Sverige.


År 1890

fanns det i Sverige 2885 personer som var födda i Sunnemo.

Detta år hade Sunnemo 2196 invånare. Av dessa 2196 boende i Sunnemo var 1883 födda i Sunnemo.

85,7 % av invånarna var födda i Sunnemo.

 

 


År 1900

fanns det i Sverige 2986 personer som var födda i Sunnemo.

Detta år hade Sunnemo 1994 invånare. Av dessa 1994 boende i Sunnemo var 1687 födda i Sunnemo.

84,6 % av invånarna var födda i Sunnemo.

 

 


År 1970

fanns det i Sverige 1681 personer som var födda i Sunnemo.

Detta år hade Sunnemo 957 invånare. Av dessa 957 boende i Sunnemo var 597 födda i Sunnemo.

62,3 % av invånarna var födda i Sunnemo.

 

 


År 1980

fanns det i Sverige 1444 personer som var födda i Sunnemo.

Detta år hade Sunnemo 905 invånare. Av dessa 905 boende i Sunnemo var 468 födda i Sunnemo.

51,7 % av invånarna var födda i Sunnemo.

 

Dessa beräkningar är gjorda på hur många det fanns i Sverige! Siffrorna stiger naturligtvis om man räknar in de som emigrerat till, i vanligaste fall, USA men även andra länder. Därför det blir mycket svårt eller i det närmaste omöjligt att få fram sådana siffror.

Tillbaka till Sunnemo sunnemosidan.