När uthuset brann när Karl-Ors!
 

1957 sägs det vara! Jag är naturligtvis inte helt säker men kanske det är någon som vet exakt.
Naturligtvis tar jag emot berättelser och mer uppgifter om denna händelse.

Fick följande uppgifter om branden från Göran Harwing:
Till att börja med verifierar Göran att det var 1957 som branden utbröt. Vidare berättar han:
- Karl-Ors hade varit ute och bränt gräs som han gjorde varje vår. När han trodde att allt hade slocknat, så gick han in för att äta.
Efter en stund kommer Erik i grannhuset nedanför, det som nu har blivit ”prästgård” upp och väcker kalle och talar om att uthuset brinner.
Själv såg Göran brasan från andra sidan sjön, när han kom hem med bussen från realskolan i Hagfors.  

Tack till Gunnar Boström som hjälpt mig att identifiera några av personerna på bilden.

Det finns en även berättelse om att brandbilen inte kom längre än till  Gubbkroken (brandstationen var i den byggnad
som numera är klubblokal för Skin for Seven) på grund av bensinstopp. Det var en viss person som hade "lånat" bensinen
för eget bruk. Denne person har jag fått namngiven men det vill jag inte avslöja - än!

1957, ska det som sagt vara enligt vissa. Då brann det stora uthuset upp vid det dåvarande
kaféet i Sunnemo. Kaféet drevs av "Karl-Ors" och hans hustru Emma.
 

Brandmansuniformer som skydd? Nänä, här snackar vi om män! Sunnemoingar! Längst till
vänster hållande i slangen är Olle "på Fall" Persson. Mannen mitt i bild med basker är Gunnar Nilsson.

 I bakgrunden ser vi ett hus som idag är borta. De tre dörrarna på gaveln inhyste faktiskt
pissoarer och toaletter som från början hörde till skolan på den tiden skollokalerna var i sockenstugan.

 

 

 

Vattnet till släckningen fixades med en motordriven pump. Vattnet fanns lyckligtvis att hämta på
nära håll, nämligen på gärdet norr om konsum. Vid pumpen står Einar Boström och sonen Gunnar.
 Einar Boström
 Eftersläckningsarbete