OFIN LIKNELSE

Om Värmland var en jätte stor

person med kropp och själ,

jag tror att huvu’t satt i norr, förstås, 

det brukar
sitta högst, gunås,

en njure satt väl, kan jag tro

i trakterna av Sunnemo,

den andra njuren funnes nog

långt västerut mot Gunnarskog.

Och magen räckte väl från Kil

och norrut en och annan mil.

Vad Karlstad skulle vara då...

det törs jag inte tänka på!

 

Ur Lat Poet av Torleif Styffe

TILLBAKA till Sunnemosidan