Tidningsklipp från 1800-talet!

Sunnemoingars öden på annan mark och händelser i Sunnemo drog till sig
uppmärksamheten runt om i Sverige.


 I "Inrikes tidningar" från 1812 09 08 kan vi läsa om
en sunnemoing som uppenbarligen försvunnit
i samband med Svensk-Danska kriget och nu efterlyses.

"Lantvärnisten Petter Andersson Håkman från
Gräs i Sunnemo Socken och Wärmland, hwilken
år 1808 på Ordres afgick till Wästra gränsen, men
icke hemkommit, warder, enligt Elfwedals härads
Rätts Dom af den 24 Januarti 1812, härmed efterlyst
och förelagd, att om han lefwer, sig inom samma
datum år 1813 personligen inställa hos sin hustru
Anna Eliasdotter, hwilken fått tillstånd att i annat
fall giftermål med annor man ingå.

Åren 1808-09 rasade det sk Svensk-Danska kriget.  Danmark angrep
Sverige med krigsmålen att bland annat erövra Skåne. Det svenska
krigsmålet var bl a att erövra Norge.

Lite om Svensk-Danska kriget: Klicka HÄR!
 

Hur som helst verkade han inte kom hem och har uppenbarligen dödsförklarats
då Anna gifter om sig den 2 april 1813. Följade klipp är ur vigselboken:

Texten är inte så lättläst men så här står det:

Enkeman Olof Håkansson på Damhuggstret
Enkan Anna Eliadotter Från Gräs.
Denne senare war genom Härads Rättens
Dom och  N V Consistorio*  skiljobref
berättigad att detta giftermål ingå.

*(Biskopen, ev Ärkebiskopen)

 


Detta klipp kommer från "Tidning för Wenersborgs stad och län"
2 december 1858Från Sunnemo skrives den 21 nov:
Den 8 dennes drunknade här 4 personer, nemligen
en dräng, son till en hemmansegare i Gräs,
och tre pigor. Drängen var en nykter karl, så
att denna gången war ej brännvinet, som så ofta
annars är händelsen, orsaken till olyckan. Farkosten,
hwari de färdades, war bräcklig, och en
häftig snart öfwergående stormil war förmodligen
orsaken till att ekan kantrade. Sjön hwari de drunknade
är blott 1/8 mil bred, men 60 famnar djup.
Af de omkomna har man ej ännu fått reda på
flera än drängen samt en piga, ehuru en stor
del af socknens innevånare beredwilligt hjelpt de
drunknades anhöriga att få reda på liken.

En titt i dödboken visar att de omkomna är: Olof Håkansson 32 år,
Ingeborg Larsdotter 19 år, Anna Jönsdotter 22 år och Ingeborg Jönsdotter 22 år.
De två sistnämnda hittades aldrig och vilar än idag på Grässjöns botten.

 

I tidningen "Dalpilen" i Dalarna kunde man läsa att man har
förbjudit all handel med öl och vin i Sunnemo!
Notisen infördes 17 juni 1876. Det måste ha varit en mörk dag! 

 


I "Östgötaposten" den 18 september 1903 kan vi läsa om en
mycket framgångsrik sunnemoing vid namn John Nygren
Han var född 1843.

Det vore intressant att forska vidare i hans öden.
Är det någon som vet mer om denne man så tar jag
tacksamt emot uppgifter.

Enligt födelseboken döps han till Johan Petter. Han är son till
masmästaren Petter Nygren och Anna Nilsdotter. 


I tidningen "Kalmar" 11 november 1896 finns följande notis
om en misslyckad slakt! Tänk att händelsen väckte uppmärksamhet
ända ner i Småland!

 

 

Det kommer snart mera gamla klipp!