Månadens Sunnemobild, april  2008


En fantastisk bild som enligt ägaren skall vara tagen i mitten av 1930-talet. Och vist stämmer det! Bilden är från 1932 då kyrkans norra korsarm togs bort och kyrkan genomgick en stor renovering. Innan ombyggnaden bestod väggbeklädnaden av stående panel. Detta år sattes den nu så bekanta "fiskfjällsbeklädnaden" upp på ytterväggarna.

 


Tillbaka