Månadens Sunnemobild, Augusti 2009

Timmerbogseraren Uve

Timmerbogseraren Uve hade ett mycket speciellt ljud med sin tändkulemotor som jag mycket väl minns från 1960-talets första hälft. Timret som flottades från "öst på skogen" kom ut vid
Sund där hyttälven mynnar. Där samlades det in och bogserades upp, till att börja med till Lidsbron, och därefter upp till Årås i Råda där det släpptes ut på Klarälven med slutdestination Skoghall.

Men vart är bilden tagen? Det är antagligen i Lid- eller Rådasjön men jag klarar inte att lokalisera berget bakom båten.

För många år sedan var jag i kontakt med en man på flottningsföreningen som kunde berätta att båten flyttades till Frykensjöarna efter att flottningen lades ner i Sunnemo. Därefter
skulle den ha blivit liggande i Edsvalla nedanför kraftverket för att sedan blivit såld till Strömstad. Där slutar spåren men det är möjligt att hon tuffar omkring på västkusten ännu.

Passar på att uppmana alla sunnemoingar att leta i sina album efter fotografier från flottningsepoken. Jag vill gärna ta del av dessa!

Ett stort tack till Roy Palm i Östra Skymnäs som bidragit med fotot.


Mer månadens bilder nedan!

Tillbaka

Tidigare "månadens Sunnemobild" 2007

Intet Intet Intet

April


Maj


Juni
Ingen Julibild (semester)

Augusti


September


Oktober


November


December

Tidigare "månadens Sunnemobild" 2008Januari
 

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti


September

 


Oktober

November

December

Tidigare "månadens Sunnemobild" 2009Januari
 


Februari
 

Mars


April
 

Maj

Juni


Juli