Månadens Sunnemobild, Februari 2009

1910 års konfirmander och kransnedläggelse vid prästen
Magnus Lagerlöfs grav på Sunnemo kyrkogård år 1960.
 

En kommentar till bilden kom från Anders "på Petterberg" Johansson:

Mannen tvåa från höger med glasögon och längst av alla är Ernst Johansson Stenåsbackarna, far till Ingvar och Inge. Ernst Johansson född i Snudi
och bror med min Farfar Karl Johansson.
 

Ytterligare en kommentar till bilden kom från Ann-Charlotte Gustavsson som kommer från Lyckbacken i Gräs.

Hon känner igen sin morfar Arvid Nilsson f 1896, som finns med där som nummer tre i bakre raden från vänster. Ann-Charlotte menar att
fotografiet togs i samband med ett konfirmationsjubileum och att kransnedlägggelsen sker på prästen Magnus Lagerlöfs grav. Efter ett besök
på kyrkogården var det bara att konstatera att, visst är det den graven! Magnus Lagerlöf dog 1941.
 

Så kom mer information från Anders "på Petterberg" Johansson:

 Detta fanns i min farmors tidningsurklipp. Överskrift på artikeln:

Valfångare skickade hälsning till konfirmandträff i Sunnemo.

 Utdrag ur artikel VF:
Av 48 konfirmander har 14 avlidit under åren 18 var förhindrade av olika anledningar, bl.a valfångare Nils Johansson Tönsberg Norge skulle ut på sitt 15:e valfångarår.
Efter Harwings predikan lade gruppen genom Fru Hanna Johansson Bogerud Munkfors ned en krans på konfirmationsläraren kommunister Magnus Lagerlövs grav.
Förutom hälsningar från valfångare Johansson var det hälsningar från fru Emma Olsson Munkfors och överstinnan Mattis Krüger Täby.

 Namn utan placering:

Viktor Olsson Ransäter, Göran Nilsson Munkfors, Daniel Blomberg Sunnemo, Arvid Nilsson Sunnemo, Gustav D Lidh Torsby, Martin Nilsson Sunnemo ( Står längst till vänster på bilden ) vaktmästare på pensionärshemmet i Viljansbol.

Harald Nilsson Munkerud, Axel Larsson Munkfors, Ernst Johansson Sunnemo, Klara Jansson Sunnemo, Agnes Blomberg Sunnemo, Anna Jansson Sunnemo, Anna Skoglund Munkerud Emilia Gräsberg Lindfors, Hanna Johansson Bogerud, Olga Skeppstedt MunkerudMer månadens bilder nedan!

Tillbaka

Tidigare "månadens Sunnemobild" 2007

Intet Intet Intet

April


Maj


Juni
Ingen Julibild (semester)

Augusti


September


Oktober


November


December

Tidigare "månadens Sunnemobild" 2008Januari
 

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti


September

 


Oktober

November

December

Tidigare "månadens Sunnemobild" 2009Januari