Månadens Sunnemobild, mars  2008


"Timmer vid Lidsjön" står det under kortet i fotoalbumet. Den skarpögde ser direkt var fotot är taget. Det är i princip på samma plats där det östra brofästet finns vid bron över sundet. I bakgrunden ser man Udden sticka ut i sjön. Bara isen har släppt kommer timret att att vältas ned i sjön för att senare bogseras mot Lidsbron med bogserbåten Uve. Sedan vidare upp genom Rådasjön till Råda där timret sedan släpptes ner till Klarälven för sista resan ned till Skoghall. Bilden är tagen 1955.


Tillbaka