Månadens Sunnemobild, Mars 2009

Skolfoto från Gräs skola 1953:

I första bänkraden från vänster: Ingrid Nilsson, Signe Nilsson, Lars Pettersson
Andra bänkraden från vänster: Britt-Marie Persson, Eivor Nilsson, Lars-Erik "Puman" Jansson, Stig Henriksson
Tredje bänkraden från vänster: Lena Jansson, Elisabeth (Johnsson?), Sten Sundqvist, Gunilla Henriksson
Fjärde bänkraden från vänster: Anita Karlsson, Ann-Britt Henriksson, Elis Sundström, Gunnar Gräsberg
Bakre raden från vänster: Yvonne (på Sväljen), Alf "i Slänga" Lundkvist, Rolf Lavén


Mer månadens bilder nedan!

Tillbaka

Tidigare "månadens Sunnemobild" 2007

Intet Intet Intet

April


Maj


Juni
Ingen Julibild (semester)

Augusti


September


Oktober


November


December

Tidigare "månadens Sunnemobild" 2008Januari
 

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti


September

 


Oktober

November

December

Tidigare "månadens Sunnemobild" 2009Januari
 


Februari