Månadens Sunnemobild, oktober månad.

 

Kolning i milor var en mycket vanligt förekommande företeelse i våra skogar. Kolbottnar kan man hitta lite överallt i terrängen. Den sista tiden var kolningen koncentrerad till Spännemot på "väster sia sjön", där detta foto är taget.  Kolningsplanen användes sedan på 70-talet till träningsplan för fotbollslaget.


Tillbaka

Tidigare "månadens Sunnemobild":
2007
April
Maj
Juni
Ingen Julibild (semester)
Augusti
September