Månadens Sunnemobild, September 2009

Norra Råda kommunalnämnd vid färjeläget.

1952 slogs Sunnemo och Norra Råda kommuner samman och den nya kommunen fick namnet Norra Råda. och bilden togs samma år.
 Ärendet som behandlades var en favorit i repris som stötts och blötts sedan slutet av 1800-talet, nämligen en bro över sundet.

Personerna på bilden är från vänster: Gerhard Larsson, Ingvar Axelsson, Evert Uhlin, Gustav Henriksson Skôtta, Allan Andersson, Albert Östlund,
David Persson Lasshea Gräs, Gustav Persson, Ludvig Zetterman, Verner Olsson och Åke Nyberg

Är det någon mer av dessa herrar som är Sunnemoingar ärn de jag markerat med fet text?

Ett stort tack till Roy Palm i Östra Skymnäs som bidragit med fotot.


Mer månadens bilder nedan!

Tillbaka

Tidigare "månadens Sunnemobild" 2007

Intet Intet Intet

April


Maj


Juni
Ingen Julibild (semester)

Augusti


September


Oktober


November


December

Tidigare "månadens Sunnemobild" 2008



Januari
 

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti


September

 


Oktober

November

December

Tidigare "månadens Sunnemobild" 2009



Januari
 


Februari
 

Mars


April
 

Maj

Juni


Juli


Augusti