Månadens Sunnemobild, september månad.

 

Utsikt från Skallbergsskolans kök i slutet av 1950-talet. Tidens tand har gått hårt åt färgerna på diabilden men det syns ju tydligt vad det föreställer - uthusen vid Gubbkroken! En mjölkpall finns i vägkorsningen samt en kur utav något slag mitt emot uppfarten till pensionärshemmet. Tomten mellan Skallbergsskolan och Gubbkroken är fortfarande obebyggd. Där skulle senare Rune Tingberg med familj uppföra ett hus.


Tillbaka