En sunnemoing halshuggs på Kroppheden den 2:e oktober 1811

 

Enligt Sunnemo församlings död- och begravningsbok ihjälslogs år 1810 inhysesmannen Anders Andersson av bonden Jonas Jonsson i Grönäs i Sunnemo. Enligt samma källa halshöggs påföljande år Jonas Jonsson för detta brott.

Enligt Göta hovrätts utslag i målet avkunnade häradsrätten i Älvdals nedre tingslag den 7 december 1810 utslag i målet, vari Jonas Jonsson dömdes att halshuggas och steglas.

Hovrättens protokoll innehåller också en kortfattad skildring av dramat. På kvällen den 4 november 1810 kom inhysesmannen Anders Andersson från Sjöhaget i Älvsbacka till Jonas Jonssons hem i Grönäs och bad om nattlogi för sig och sin son, vilket beviljades dem. Efter att man lagt sig och somnat hade Jonas Jonsson vaknat av att det var rök i stugan. Han "uppblåste eld i spiseln" och fick då se att grannen Jonas Jansson , som låg i Jonas Jonssons spisel, fått en del av sin tröja och väst uppbrända. Jonas Jonsson fattade med ens misstanke, att det var Anders Andersson som åstadkommit detta, och i vredesmod tog han ett vedträ, med vilket han flera gånger slog Anders i huvudet. Slagen var så kraftiga att Anders genast avled.

Hovrätten fastställde häradsrättens dödsdom över Jonas Jonsson. Däremot skilde sig de båda rättsinstansernas bedömning av dråpet som sådant. Medan häradsrätten dömt enligt 12 kap., 2 § missgärningsbalken - dråp på sovande - dömde hovrätten enligt 24 kap., 1 § mb, s.k. "annat dråp", då det enligt hovrättens bedömning saknades tillförlitlig visshet om huruvida den dräpte sov eller var vaken. Därmed skonades den dömde från en sista skymf, det s.k. kvalificerade dödsstraffet, som i det här fallet hade inneburit stegling av den döde. Jonas Jonsson ansökte om nåd hos konungen, men denne fastställde den 1 augusti 1811 slutgiltigt dödsdomen.

Ovanstående mord finns beskrivet 1986 av författarna Ingmar Nilsson och Lars Erik Westlund i publikationen Kring Kroppheden - en publikation om avrättningsplatsen på Kroppheden och avrättningar på Kroppheden 1986; [ISBN 91-970628-1-4].

Den dömde Jonas Jonsson var född 1767 eller möjligen 1766 och avled således 2/10 1811.

Sunnemo dödbok 2 okt 1811 Åboen Jonas Jonsson i Gronäs --- för begånget mord å --- Andersson från Finbacken. Halshuggning. 44 år.