Mellan Bråndammen och Hyttdammen.

Fram till mitten av 60-talet bör den ha funnits kvar - tuben! Tuben som försåg kraftstationens turbiner med vatten från Bråndammen. Dessa foton är tagna av min far, Rolf Lavén. Tyvärr är det svårt att datera dem, men det bör hamna någonstans runt 1955-57.

Vintertid visade vattenläckaget från tuben upp fantastiska isformationer. Det är några av dem han fångade på bild.


Längst upp syns dammluckorna för tuben vid Bråndammen
 


Isformationer i motljus
 


Iskonst
 


Slutstation för tuben!
På baksidan (andra sidan byggnaden) av kraftstationen kom tuben in. Denna byggnad finns kvar än idag.
Från Bråndammen ner till Hyttdammen fanns även en timmerränna. den syns här till höger under bron.

Tillbaka till Sunnemosidan